v/Sonnich Nielsen

Tinghøjvej 4,
8370 Hadsten

Telefon:
4096 8370

E-mail:
1aid2u@gmail.com

 

Praktiske oplysninger.

  • På kurserne anvendes praktiske øvelser med brug af bl.a AMBU H-L-R dukker, øvelsesforbindinger, trekant-tørklæder, is-poser, folietæpper og ZOLL og Laerdal hjertestarter.

  • Egnede lokaler stilles som udgangspunkt til rådighed af kunden. Det er vigtigt, at der er gulvplads, så der kan arbejdes med praktiske øvelser.

  • Jeg skal bruge lokalet ca. ½ time før, for at kunne gøre klar inden undervisningen.

  • På kurser over 3 timer udleveres godkendt førstehjælpsbog og førstehjælpsbevis.

  • På 3 timers kurser udleveres evt. førstehjælpsbevis.

  • Husk at medbringe dit førstehjælpsbevis, hvis du har deltaget på tidligere kurser - dit gamle bevis skal måske overføres til det nye.


Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet.

Telefon:
4096 8370

E-mail:
1aid2u@gmail.com
 


 


  

HAR I TÆNKT PÅ VIGTIGHEDEN AF AT LÆRE FØRSTEHJÆLP ?

Hvorfor investere i førstehjælpskurser?

Vidste du?
Hvert år rammes omkring 4.000 danskere af pludseligt hjertestop. Kun et par procent overlever, fordi hjælpen er for lang tid om at nå frem.

Hvert minut tæller
Når et menneske rammes af hjertestop, tæller hvert eneste minut. Man siger som tommelfingerregel, at chancen for at overleve et hjertestop falder med ca. 10 % for hvert minut, der går uden behandling. Derfor er en hurtig indsats af afgørende betydning.

Når en ulykke indtræffer, - hvad så?
Minutterne fra ulykken indtræffer og til ambulancen ankommer, kan for skadesramte betyde liv eller død - det er her der er brug for en førstehjælper.
Kan de mennesker som er i nærheden af dig, hvis du kommer til skade, yde førstehjælp - Kan du?
Man ved aldrig om situationen opstår, men skulle den opstå, ved du hvad der skal gøres, hvis du har gennemgået førstehjælps kurser.

Medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører: