Færdselsrelaterede førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Førstehjælp ved tilskadekomst

Førstehjælp ved sygdom

Rutinering i livreddende førstehjælp A

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp C 

 


 v/Sonnich Nielsen

Tinghøjvej 4,
8370 Hadsten

Telefon:
4096 8370

E-mail:
1aid2u@gmail.com
 

Hjerte - Lunge - Redning.

Kursusoversigt

Kurset er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds nye kursusstruktur og uddannelsesplan.

Forudsætning for deltagelse:
Ingen.

Indhold:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken - egen og den tilskadekomnes sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

Kursus info

Varighed:
3 timer

Deltagere:
Op til 16 personer pr. hold

Vejledende pris ved 16 personer:
kr. 3.500 + moms = kr. 4.375
inkl. materialer og øvelsesudstyr

Udleveres pr. deltager:
1 førstehjælpsbog
1 bevis

HAR I TÆNKT PÅ VIGTIGHEDEN AF AT LÆRE FØRSTEHJÆLP ?

Hvorfor investere i førstehjælpskurser?

Vidste du?
Hvert år rammes omkring 4.000 danskere af pludseligt hjertestop. Kun et par procent overlever, fordi hjælpen er for lang tid om at nå frem.

Hvert minut tæller
Når et menneske rammes af hjertestop, tæller hvert eneste minut. Man siger som tommelfingerregel, at chancen for at overleve et hjertestop falder med ca. 10 % for hvert minut, der går uden behandling. Derfor er en hurtig indsats af afgørende betydning.

Når en ulykke indtræffer, - hvad så?
Minutterne fra ulykken indtræffer og til ambulancen ankommer, kan for skadesramte betyde liv eller død - det er her der er brug for en førstehjælper.
Kan de mennesker som er i nærheden af dig, hvis du kommer til skade, yde førstehjælp - Kan du?
Man ved aldrig om situationen opstår, men skulle den opstå, ved du hvad der skal gøres, hvis du har gennemgået førstehjælps kurser.


 


Medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører: